Hủy

Lao bảo Tin tức

Người Việt bốn phương (Số 791)

Người Việt bốn phương (Số 791)

Cộng đồng người Việt Nam tại Malta tuy có quy mô nhỏ, ước tính khoảng 400 người, nhưng đang có xu hướng tăng lên do Malta là mảnh đất nhiều tiềm năng.