Hủy

Lao động nghỉ việc Tin tức

20.000 lao động ngành cao su nghỉ việc

20.000 lao động ngành cao su nghỉ việc

Đến cuối năm 2015, số lao động đang làm việc chỉ còn gần 100.000 người, giảm gần 19% so với năm trước (tương đương khoảng 20.000 người nghỉ việc).