Hủy

Lao động nghỉ việc Tin tức

  • 18/01/2016 - 07:13

    20.000 lao động ngành cao su nghỉ việc

    Đến cuối năm 2015, số lao động đang làm việc chỉ còn gần 100.000 người, giảm gần 19% so với năm trước (tương đương khoảng 20.000 người nghỉ việc).