Hủy

Lao xuống Tin tức

Dân số vàng, lao động bèo

Dân số vàng, lao động bèo

Được ca ngợi là "công xưởng mới" của thế giới nhưng lao động Việt có bị cuốn theo áp lực của lao động giá rẻ?