Hủy

Lập danh sách Tin tức

  • 08/10/2012 - 07:11

    Libya bãi nhiệm thủ tướng mới

    Hôm qua 7/10, quốc hội Libya đã bỏ phiếu bãi nhiệm thủ tướng mới, nhấn mạnh sự khó khăn trong việc đoàn kết các phe phái ở nước này.