Hủy

Lệ phí Tin tức

  • 12/10/2015 - 10:43

    Nghịch lý phí vận tải biển

    Nghịch lý trong quy hoạch đầu tư cảng biển, DN cung cấp dịch vụ cảng của Việt Nam thua lỗ kéo dài, còn DN XNK chịu phí cao từ hãng nước ngoài.
  • 21/12/2014 - 16:01

    Sẽ loại nhiều khoản phí, lệ phí

    Trong dự thảo Luật phí và lệ phí đang được Bộ Tài chính xin ý kiến, 22 loại phí và 4 lệ phí được đưa ra khỏi Danh mục phí, lệ phí.