Hủy

Lê Văn Quyết Tin tức

Lãnh đạo mới của Eximbank sẽ làm gì?

Lãnh đạo mới của Eximbank sẽ làm gì?

Sự tăng trưởng của ngân hàng, cũng giống như một doanh nghiệp, phụ thuộc nhiều vào định hướng của người lãnh đạo. Eximbank đang chờ những cú hích như thế.