Hủy

Liên danh Tin tức

Liên danh đua gói thầu tỉ USD

Liên danh đua gói thầu tỉ USD

Đã có những liên danh xây dựng được lập ra để tạo vị thế tham gia các gói thầu lớn. Liệu điều này có thành xu hướng?