Hủy

Lợi nhuận ngân hàng Tin tức

  • 30/10/2023 - 07:00

    Cửa hẹp lợi nhuận ngân hàng

    Lợi nhuận nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng âm trong khi nợ xấu gia tăng phản ánh những khó khăn dai dẳng của nền kinh tế.
  • 08/02/2023 - 15:30

    Bản đồ lợi thế ngân hàng

    Động lực tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng phân hóa rõ rệt với các biến số về quản trị rủi ro tốt, chi phí vốn và chất lượng tài sản.