Hủy

Lợi nhuận ngành thép Tin tức

  • 19/06/2012 - 08:53

    Doanh nghiệp thép vẫn tồn kho lớn

    Thép tồn kho hiện là 315.000 tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước và giảm 11% so với đầu năm nhưng lượng tồn kho thép vẫn cần giảm 20% nữa.