Hủy

Loi ra Tin tức

  • 08/08/2014 - 15:09

    Một tháng xa MobiFone, VNPT sống ra sao?

    VNPT sau khi MobiFone tách ra các hoạt động vẫn duy trì tốt nhưng trước đây, lợi nhuận của VNPT là 9.000 tỷ thì bây giờ còn hơn 2.000 tỷ đồng.
  • 09/06/2014 - 15:34

    Các quỹ sẵn sàng bơm vốn

    Hiện nay những quỹ có quy mô vốn tầm 20-30 triệu USD sẵn sàng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết.