Hủy

Louis Nguyễn Tin tức

Về đâu dòng vốn ngoại?

Về đâu dòng vốn ngoại?

Nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng ở thị trường chứng khoán Việt Nam và chưa có dấu hiệu đảo chiều.