Hủy

Luân chuyển Tin tức

  • 29/04/2014 - 12:45

    FPT bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc

    Ông Dương Dũng Triều làm Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu hóa và ông Nguyễn Khắc Thành làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nguồn lực Toàn cầu hóa.