Hủy

Luật hàng hải Tin tức

  • 13/08/2013 - 10:11

    Xuất khẩu vàng chọn đơn vị giám định nào?

    Vừa qua, một số Chi cục Hải quan lúng túng khi sử dụng chứng thư giám định vàng của các tổ chức giám định vàng nguyên liệu để làm thủ tục xuất khẩu. Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 4492/TCHQ-GSQL ngày 6/8/2013 lưu ý các đơn vị khi lựa chọn đơn vị giám định.
Người Tiên Phong