Hủy

Lực đẩy Tin tức

  • 06/08/2015 - 14:58

    Nỗ lực đẩy giá cao su bất thành

    Nỗ lực đẩy tăng giá cao su thiên nhiên của các nhà sản xuất bằng việc cắt giảm nguồn cung dường như đã thất bại chỉ sau hơn 4 tháng thực hiện.