Hủy

Lục ngạn Tin tức

 • 01/09/2020 - 08:30

  Lãi đẹp vẫn lo nợ xấu

  Dù nhiều ngân hàng vẫn báo tăng trưởng lợi nhuận trong quý II nhưng nợ xấu cũng đang tăng lên.
 • 09/06/2020 - 13:24

  Central Retail to buy 1,000 tonnes of lychee

  Central Retail Vietnam, a member of the Thai-based conglomerate the Central Group, plans to purchase 1,000 tonnes of lychee from the northern province of Bac Giang’s Luc Ngan district this year.
 • 08/08/2018 - 11:00

  Ngân hàng, doanh nghiệp: Ai cần ai?

  Một điểm chắc chắn, với bản chất không cần SME, các ngân hàng thương mại sẽ không "học nói tiếng" của các doanh nghiệp này
 • 08/06/2015 - 09:58

  Cả nước chỉ cần 15 ngân hàng

  Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tài chính và phát triển nguồn nhân lực là hai trong bốn chủ đề được các nhà khoa học Việt kiều đóng góp.
Người Tiên Phong