Hủy

Luc quan Tin tức

  • 08/08/2018 - 11:00

    Ngân hàng, doanh nghiệp: Ai cần ai?

    Một điểm chắc chắn, với bản chất không cần SME, các ngân hàng thương mại sẽ không "học nói tiếng" của các doanh nghiệp này
  • 21/10/2017 - 22:19

    Hãy để nhân viên ra đi!

    Vấn đề là nhiều chủ doanh nghiệp vẫn làm theo những chiến lược tìm kiếm tài năng đã lỗi thời.