Hủy

Lương Văn Tự Tin tức

  • 04/05/2014 - 11:27

    Xuất khẩu cà phê tăng tốc

    Sau 2 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do giá và lượng xuất khẩu giảm mạnh, trong tháng 3-2014 xuất khẩu cà phê đã tăng tốc trở lại.