Hủy

Lưu giữ Tin tức

  • 28/08/2014 - 09:04

    Đội tàu biển Việt Nam giảm mạnh

    Điều nay thể hiện qua việc gia tăng số lượng doanh nghiệp vận tải biển "đóng cửa" và số lượt tàu dừng thi công, ngừng khai thác.