Hủy

Ma sát Tin tức

Mặt tối của cảnh sát Brazil

Mặt tối của cảnh sát Brazil

Trong vài tháng vừa qua, khi hoạt động chuẩn bị cho World Cup tăng lên, bạo lực tại các khu ổ chuột cũng trỗi dậy. Mỗi ngày, có 5 cảnh sát bị giết.