Hủy

Mắc ca Tin tức

  • 23/02/2015 - 22:13

    Mắc ca: Ai bán, ai mua?

    Sản lượng Mắc ca/cây sẽ tăng dần và đi vào ổn định khoảng từ năm trồng thứ 9 trở đi, đạt khoảng 10kg/cây.