Hủy

Macau Tin tức

  • 05/11/2014 - 12:09

    Sòng bài Macau thất bát vì chống tham nhũng

    Nguyên nhân do chính phủ Trung Quốc đang tuyên chiến với vấn nạn tham nhũng, cộng với tỉ lệ du khách đến khu vực ít đi và nền kinh tế phát triển chậm lại làm giảm nhu cầu ăn chơi.
  • 05/06/2014 - 23:07

    Tỉ phú cũng bí chỗ chôn

    Ở Hồng Kông, có một thứ mà ngay cả hơn 40 tỉ phú đặc khu này có chi “đậm” đến mấy cũng chưa chắc mua được: nơi an nghỉ cuối cùng