Hủy

Mai sau Tin tức

  • 09/07/2014 - 16:53

    VNG được định giá 1 tỷ USD

    VC Corp được định giá 125 triệu USD và Vật Giá là 75 triệu USD, theo công ty nghiên cứu thị trường World Startup Report.