Hủy

Mảng kinh doanh Tin tức

  • 02/11/2013 - 20:40

    OTT sẽ không còn miễn phí?

    Các mạng di động sẽ phải đề xuất với Cục Viễn thông giá cước dịch vụ truy nhập Internet trên di động và các gói cước áp dụng với dịch vụ OTT.
Người Tiên Phong