Hủy

Mangan Tin tức

  • 31/03/2013 - 20:06

    Lịch sự kiện ngày 1/4

    Cổ đông ITD đăng ký giao dịch cổ phiếu. VCC giao dịch không hưởng quyền trả cổ tưc. HAG giao dịch không hưởng quyền họp Đại hội cổ đông.
  • 30/03/2013 - 09:58

    Cổ phiếu MMC bị kiểm soát

    MMC có lợi nhuận sau thuế 2011 âm 2,8 tỷ đồng, 2012 âm 3,96 tỷ đồng, cổ phiếu giao dịch dưới dạng kiểm soát từ ngày 1/4.
Người Tiên Phong