Hủy

Máy bay địch Tin tức

  • 07/07/2014 - 08:47

    Máy bay Trung Quốc bay sát tàu Việt Nam

    Tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ cách giàn khoan 10-12 hải lý. Giàn khoan Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển.