Hủy

Máy ép Tin tức

  • 30/06/2014 - 10:48

    Tồn kho đường giảm trong tháng 6

    Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối, đường tồn kho tại các nhà máy đến giữa tháng 6/2014 đạt 548.940 tấn, giảm so với 680.000 tấn tháng trước.