Hủy

Mây mù Tin tức

Chuyện từ cây cao su

Chuyện từ cây cao su

Bình Phước dẫn đầu cả nước về diện tích cũng như mủ cao su, nhưng mức độ giảm giá như hiện nay, người trồng cao su đang gặp rất nhiều khó khăn.