Hủy

Mệnh giá Tin tức

  • 18/11/2014 - 14:59

    Bên trong nhà máy in tiền

    Một số công đoạn in đồng bạc mệnh giá 1 USD tại Cục Chạm khắc và In ấn ở Washington.