Hủy

Mía đường Việt Nam Tin tức

  • 22/07/2014 - 09:00

    Tiếp cận giá mía khu vực

    Khả năng cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam dường như rất yếu trong bối cảnh Việt Nam phải mở cửa với các nước ASEAN khi AFTA sắp có hiệu lực.
  • 30/09/2013 - 08:06

    Trên 400.000 tấn đường tồn kho

    Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, lượng đường tồn kho của cả nước luôn ở mức cao trong mọi thời điểm và ngày một tăng dần.