Hủy

Mindx Tin tức

MindX nhận đầu tư 3 triệu USD

MindX nhận đầu tư 3 triệu USD

MindX, startup lĩnh vực EdTech (công nghệ giáo dục) vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series A với khoản tiền đầu tư trị giá 3 triệu USD.

Người Tiên Phong