Hủy

Mindx Tin tức

  • 16/11/2021 - 10:46

    MindX nhận đầu tư 3 triệu USD

    MindX, startup lĩnh vực EdTech (công nghệ giáo dục) vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series A với khoản tiền đầu tư trị giá 3 triệu USD.