Hủy

Mitsui Tin tức

  • 21/05/2019 - 14:00

    Minh Phú trong tay Mitsui

    Sau hợp tác với Mitsui, Minh Phú kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 1 tỉ USD.