Hủy

Mồi ngon Tin tức

  • 16/04/2012 - 22:58

    Thời của tiếng Trung trên đất Mỹ

    Người Trung Quốc ngày càng giàu lên, tiêu dùng ở nước ngoài nhiều hơn, và tiếng Trung dần trở thành ngôn ngữ kinh doanh thứ hai của thế giới.