Hủy

MP3 Tin tức

Nhạc số: Quen lỗ khó lời!

Nhạc số: Quen lỗ khó lời!

Cứ kiếm được 100 đồng, Spotify phải chi 84 đồng cho ngành công nghiệp âm nhạc, 16 đồng còn lại mới là của họ.

  • 14/12/2013 - 15:00

    "Số hoá" băng cassette thành file Mp3

    Nếu bạn vẫn còn lưu lại một vài băng cassette xưa cũ, hãy thử lưu nội dung của chúng lên máy tính trước khi những âm thanh quí giá của bạn bị thời gian bào mòn.
Người Tiên Phong