Hủy

MP3 Tin tức

  • 14/12/2013 - 15:00

    "Số hoá" băng cassette thành file Mp3

    Nếu bạn vẫn còn lưu lại một vài băng cassette xưa cũ, hãy thử lưu nội dung của chúng lên máy tính trước khi những âm thanh quí giá của bạn bị thời gian bào mòn.