Hủy

Mua buôn Tin tức

Tại sao Ấn Độ yêu vàng

Tại sao Ấn Độ yêu vàng

Mặc dù truyền thống giải thích một phần sức hấp dẫn của vàng, lượng mua lớn như vậy lại là một hiện tượng ngay hiện tại.

  • 14/07/2013 - 06:08

    Vì sao rượu ở nhà hàng luôn đắt?

    Tiền thu từ rượu giúp nhà hàng chi trả cho những bộ ly cốc đạt chuẩn, tiền lương cho bồi rượu và cả tiền in danh sách rượu phục vụ cho khách.
  • 02/07/2013 - 18:35

    "Cuộc chiến" vàng ở Ấn Độ

    Các cửa hiệu nữ trang ở Ấn Độ đã trở thành "chiến trường" giữa một bên là dân chúng khao khát mua vàng và một bên là chính phủ.