Hủy

Mục tiêu tăng trưởng Tin tức

 • 22/11/2022 - 10:29

  Quyền năng ESG

  Sức ép và động lực của việc thực hành ESG ngày càng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp khi đây vừa là trách nhiệm, vừa là lợi ích.
 • 08/11/2016 - 08:43

  Chốt mục tiêu GDP 2017 tăng 6,7%

  Với 85,02% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2017 chiều 7/11.
 • 11/07/2016 - 13:46

  GDP Việt Nam 2016 “khó đạt chỉ tiêu”

  Với những diễn biến mới, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2016 khó có thể đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.