Hủy

Mươi lăm Tin tức

  • 30/06/2014 - 10:48

    Tồn kho đường giảm trong tháng 6

    Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối, đường tồn kho tại các nhà máy đến giữa tháng 6/2014 đạt 548.940 tấn, giảm so với 680.000 tấn tháng trước.
  • 28/10/2013 - 22:37

    Giá đường giảm, lượng tồn kho cao

    Theo Cục chế biến Nông lâm sản và Nghề muối, giá đường tháng 10/2013 giảm 500 đồng/kg do các nhà máy bán đường giải phóng kho để vào vụ mới.