Hủy
Kinh Doanh

FPT thay đổi niêm yết từ 20/6

Thứ Năm | 19/06/2014 11:28

 
Ngày 19/06/2014, SGDCK Tp HCM đã có quyết định số 231/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 275.201.755 cổ phiếu (Hai trăm bảy mươi lăm triệu hai trăm lẻ một nghìn bảy trăm năm mươi lăm cổ phiếu)

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 68.774.845 cổ phiếu (Sáu mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 687.748.450.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 343.976.600 cổ phiếu (Ba trăm bốn mươi ba triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn sáu trăm cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 3.439.766.000.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm ba mươi chín tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu đồng)

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/06/2014

Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần FPT ngày 29/03/2014.

Nguồn Theo DVO/HSX


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới