Hủy

Music Tin tức

  • 28/06/2017 - 07:30

    Nhạc số: Quen lỗ khó lời!

    Cứ kiếm được 100 đồng, Spotify phải chi 84 đồng cho ngành công nghiệp âm nhạc, 16 đồng còn lại mới là của họ.