Hủy

Nam Côn Sơn Tin tức

  • 05/09/2013 - 11:24

    Sản lượng điện tăng gần 10%

    Theo tập đoàn Điện lực (EVN), trong tháng 8/2013, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 11,501 tỷ kWh, sản lượng điện trung bình đạt 371 triệu kWh/ngày.