Ngày 1/7, lễ ký kết hợp đồng tín dụng 280 triệu USD tài trợ Dự án “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1” giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) và Tổ hợp ngân hàng nước ngoài do Cathay United Bank làm đầu mối thu xếp vốn đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1” là dự án xây dựng đường ống thu gom khí có chiều dài hơn 151km bắt đấu từ mỏ Thiên Ưng và kết thúc tại điểm Tie-In (Km 207+500) kết nối vào dàn khoan Bạch Hổ (BK4A) để thu gom khí tại mỏ Đại Hùng và Thiên Ưng vào bờ.

Đây là một dự án quan trọng, có một ý nghĩa đặc biệt, mang tính chiến lược đối với ngành công nghiệp khí nói chung và PV Gas nói riêng.

Dự án này sẽ tạo cơ sở hạ tầng kích thích thăm dò khai thác dầu khí vùng nước sâu bể Nam Côn Sơn; đồng thời xác định chủ quyền lãnh hải và kinh tế biển của Việt Nam. Bên cạnh đó, Dự án này cũng tạo hạ tầng kỹ thuật cho việc nhập khẩu khí trong tương lai.

Tổng mức đầu tư của dự án là gần 403 triệu USD, trong đó tỷ lệ vốn vay là 70% (280 triệu USD). Hợp đồng tín dụng trị giá 280 triệu USD để tài trợ cho dự án này là khoản vay hợp vốn do Tổ hợp ngân hàng nước ngoài bao gồm 11 ngân hàng tham gia tài trợ. Đây là khoản vay lớn trong những năm gần đây trên thị trường Việt Nam do Cathay United Bank làm đầu mối thu xếp vốn, với thời hạn của khoản vay lên đến bảy năm.

Ông Đỗ Khang Ninh, Tổng giám đốc PV Gas, khẳng định đây là dự án lớn và cấp thiết nhằm bổ sung lượng khí ngày càng giảm trong tương lai, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho nền kinh tế xã hội.

Ông Chen Tsu Pei, Chủ tịch Ngân hàng Cathay United Bank, đánh giá hai bên hy vọng thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa cùng phát triển vững mạnh, cùng tin tưởng và mang lại lợi ích cho cả hai bên./.