Hủy

Nelson Mandela Tin tức

 • 09/12/2013 - 07:35

  Cuộc đời Nelson Mandela qua ảnh

  Con đường đấu tranh kiên cường chống chế độ phân biệt chủng tộc của Nelson Mandela đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng tỷ người trên thế giới.
 • 08/12/2013 - 21:56

  Sáu tên gọi của Nelson Mandela

  Nelson Mandela trở thành nhân vật quốc tế trong khi chịu đựng 27 năm trong tù vì chiến đấu chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi.
 • 08/12/2013 - 08:24

  Nelson Mandela: người thống nhất Nam Phi

  Nelson Mandela đã lãnh đạo Nam Phi từ xiềng xích của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tới "nền dân chủ cầu vồng", biểu tượng của hòa bình và hòa hợp.
 • 06/12/2013 - 07:31

  Cuộc đời Nelson Mandela qua ảnh

  Trong cuộc đời mình, Nelson Mandela được biết đến như một lãnh tụ tài ba và hăng hái trong đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.