Hủy

Nền công vụ Tin tức

GDP 9 tháng tăng 5,62%

Đây là mức tăng cao so với mức tăng cùng kỳ năm 2012 và 2013, cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

  • 26/10/2012 - 15:48

    Yahoo vừa thôn tính công ty ứng dụng Stamped

    Giám đốc điều hành Yahoo Marissa Mayer đã thực hiện thương vụ thôn tính đầu tiên với việc mua lại công ty ứng dụng Stamped, vốn được các thành viên cũ của Google phát triển.