Hủy

Nền công vụ Tin tức

  • 26/10/2012 - 15:48

    Yahoo vừa thôn tính công ty ứng dụng Stamped

    Giám đốc điều hành Yahoo Marissa Mayer đã thực hiện thương vụ thôn tính đầu tiên với việc mua lại công ty ứng dụng Stamped, vốn được các thành viên cũ của Google phát triển.
Người Tiên Phong