Hủy

Nevada Tin tức

  • 04/08/2012 - 13:13

    Apple được miễn thuế tới 89 triệu USD

    Cơ quan Phát triển Kinh tế Nevada vừa thông qua đề nghị xây dựng trung tâm dữ liệu của tập đoàn Apple, và đã miễn cho nhà sản xuất iPhone và iPad số tiền thuế lên tới 89 triệu USD.