Hủy

Ngân hàng đại dương Tin tức

  • 24/10/2014 - 16:33

    Ông Hà Văn Thắm là ai?

    NHNN vừa đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ocean Bank đối với ông Hà Văn Thắm.
  • 18/06/2014 - 17:45

    Chân dung thế hệ banker trẻ nhất Việt Nam

    Có những người nắm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT của những nhà băng với vốn điều lệ từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn tỷ đồng khi tuổi đời còn rất trẻ như tại ACB hay Vietinbank.