Hủy

Ngân hàng Phát triển Châu Á Tin tức

  • 11/10/2015 - 19:49

    Cơ hội từ TPP không tự đến

    Lợi ích TPP mang lại rất lớn, nhưng tận dụng thế nào, nhanh hay chậm…còn tùy thuộc vào chính sách của Chính phủ cũng như nỗ lực của chính các doanh nghiệp.