Hủy

Ngân hàng Thế giới Tin tức

  • 18/10/2018 - 15:50

    Triều Tiên xin gia nhập World Bank

    Ngân hàng Thế giới (World Bank) hoan nghênh CHDCND Triều Tiên gia nhập thể chế tài chính này với tư cách là một thành viên.