Hủy

Nganh dien Tin tức

  • 26/08/2021 - 19:27

    Cổ phiếu điện “phát sáng”

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm điểm khi nhóm ngành dẫn dắt chìm trong sắc đỏ thì nhóm cổ phiếu ngành điện lại có sự ngược dòng đáng khích lệ.
  • 23/08/2021 - 09:44

    PECC2: Nền tảng từ tài chính lành mạnh

    Trong thời gian gần đây, nhóm cổ phiếu ngành điện đang thu hút dòng tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, trong đó có cổ phiếu TV2 của PECC2.