Hủy

Ngành nông nghiệp Tin tức

  • 05/04/2013 - 09:29

    GDP ngành nông nghiệp xu hướng giảm

    Sau 5 năm gia nhập WTO, nông sản xuất khẩu giảm giá, thường xuyên bị kiện, áp thuế chống bán phá giá, và đối mặt với hàng rào kỹ thuật ngày càng cao.
Người Tiên Phong