Hủy

Nganh o to Tin tức

  • 14/03/2024 - 14:00

    Thế khó của Garmex Sài Gòn

    Tình cảnh của một trong những doanh nghiệp xuất khẩu dệt may có tiếng tại phía Nam cho thấy khó khăn thực sự của của ngành dệt may nói chung.
  • 29/02/2024 - 11:32

    Tham vọng của Mỹ trong ngành chip

    Mục tiêu của chính phủ Mỹ không phải chỉ mỗi các bước quan trọng nhất trong quy trình, mà còn xây dựng một hệ sinh thái chuỗi cung ứng.