Hủy

Ngành tiêu dùng nhanh Tin tức

  • 03/11/2017 - 14:58

    FMCG tìm kiếm lợi nhuận

    Ngành hàng tiêu dùng nhanh gồm những công ty sản xuất sản phẩm hàng tiêu dùng đặc thù là sức bán ra lớn, nhu cầu tiêu dùng cho sản phẩm cao.